IGARKOS TREMTINIŲ BROLIJA

Gegužės mėnesį visoje Lietuvoje minint Didžiąją 1948-ųjų metų tremtį, Kauno IX forto muziejuje organizuotas renginys „Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta, o mes ar sugrįšim kada...?“, skirtas 1948-1949 m. trėmimo į Igarką metu mirusiems vaikams ir mamoms atminti.

 Kvietimas

1989 m liepos 28 d Lietuvoje 15-tūkstantinė minia Kėdainių kariniame oro uostė pasitiko iš Igarkos parskraidintus 120 tremtinių palaikus, kaip tautos didvyrius. Tai buvo pasaulyje neregėta akciją.

Kviečiame 2019 liepos 28 d. (sekmadienį) visus geros valios žmonės į Kėdainius tremtinių palaikų parskraidinimo 30-ties metų sukakties paminėjimą

12 val. Mišios Šv.Jurgio bažnyčioje (ant kalno). Dalyvaus J.E. vyskupas-emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS, Kauno Prisikėlimo bažnyčios klebonas, monsinjoras teol. licenziatas. Vytautas GRIGARAVIČIUS.
13 val. Atminties lentelės akcijai atminti atidengimas, fotografijų parodos lankymas
13:30 val. paminėjimo renginys Kėdainių daugiakultūriniame centre - prisiminimais dalinsis buvę ekspedicijos dalyviai ir Igarkos tremtiniai.

Filmo apie Igarkos tremtinių palaikų atvežimo į Lietuvą „Ilgas grįžimo kelias iš Sibiro į gimtąją žemę” peržiūra.

.

 


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Interneto svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.