Orahis

This year is the Year of the Defence of Freedom and Remembrance of Great Losses as well as the Year of Remembrance for the Victims of the Holocaust in Lithuania.


The eyewitness testimony and memories of people constitute one of the key sources for the study of the repressive policies conducted by two totalitarian regimes, Nazism and Communism, in the 20th century.


The aim of the seminar is the dissemination of experience collecting and documenting oral resources to guarantee the long-term preservation of oral history.

Seminar

8-9 February 2011

ExpEriEncE and prospEcts of prEsErvation of oral History

Recomendations and Guide were created after the seminar:

"Guide to European Best Practice of Oral History of Nazism and Stalinism".
(in english, .pdf)

"LGGRTC žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerinimas. Rekomendacijos ir priemonių planas".
(in lithuanian, .pdf)

More

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Interneto svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.