Igarkos tremtinių brolija

Recommendations and Guide:

"Europos nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerosios praktikos vadovas".
(lietuvių kalba, .pdf)

"Guide to European Best Practice of Oral History of Nazism and Stalinism".
(in english, .pdf)

"Руководство хорошей практики по сбору, хранению и использованию устной истории жертв нацизма и сталинизма в Европе".
(на русском языке, .pdf)
"LGGRTC žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerinimas. Rekomendacijos ir priemonių planas".
(in lithuanian, .pdf)

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Interneto svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.