Guests

Teresė Birutė Burauskaitė,
Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania,
Lithuania


Dr. Regina Varnienė-Janssen,
Martynas Mažvydas National Library,
Lithuania


Juozas Markauskas,
UAB "DIZI",
Lithuania


Mgr. Barbara Kopecka,
Totalitarinių režimų studijų institutas,
Čekija


Mgr. Terje Anepaio,
Estonian National Museum,
Estonia


PhD student Ainars Bambals,
State Archives of Latvia,
Latvia


Dr. Rūta Žarskienė,
Institute of the Lithuanian Literature and Folklore,
Lithuania


Dr. Violeta Meiliūnaitė,
Institute of the Lithuanian Language,
Lithuania


Assoc. Prof. Dr. Jolanta Zabarskaitė,
Institute of the Lithuanian Language,
Lithuania


Prof. dr. Marija Stonkienė,
Vilnius University,
Lithuania


Dominik Czapigo,
KARTA Centre,
Poland


Mgr. Katalin Somlai,
The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution, Oral History Archive,
Hungary


Mgr. Jan Dvorak,
Institute for the Study of Totalitarian Regimes,
Czech Republic


Violeta Životkevičiūtė,
Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania,
Lithuania


Danutė Selčinskaja,
The Vilna Gaon Jewish State Museum,
Lithuania


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Interneto svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.