Istorija

Igarkiečių brolija yra Igarkos ir Igarkos rajono tremtinių ir jų šeimų susivienijimas prie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos.

 

Brolijos veiklos kryptys ir tikslai

- Brolija renka medžiagą apie igarkiečius, domisi jų socialine padėtimi, teikia moralinę ir materialinę paramą vienišiems, ligotiems žmonėms, padeda spręsti nekilnojamo turto (žemės) atgavimo klausimus, teikia pasiūlymus socialinio aprūpinimo gerinimui.

- Brolija rūpinasi iš kitų šalių atvykusiais igarkiečiais, palaiko ryšį su jais, domisi jų grįžimo galimybėmis, tarpininkauja šiais klausimais Tremtinių bendrijoje, Tremtinių grįžimo fonde, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos fonde.

- Brolija bendradarbiauja su visuomeninėmis organizacijomis, judėjimais, politinėmis partijomis bei pavieniais asmenimis.

- Brolija turi teisę užsiiminėti labdaringa, kultūrine, leidybine veikla, teikti paslaugas, rinkti rinkliavas, platinti literatūrą.

- Igarkiečių brolija  savo tikslus įgyvendina per Bendriją, prie Seniūnijų įkurtų tremtinių bendrijos padalinių pagrindu.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Interneto svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.