.......

Naujienos

General

Jan 5, 2016
Kategorija: General
Įrašė: pacifists

Gegužės mėnesį visoje Lietuvoje minint Didžiąją 1948-ųjų metų tremtį, Kauno IX forto muziejuje organizuotas renginys „Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta, o mes ar sugrįšim kada...?“, skirtas 1948-1949 m. trėmimo į Igarką metu mirusiems vaikams ir mamoms atminti. Renginio metu su drąsia viltimi sugiedotas Igarkos tremtinių himnas „Tėvyne“ (žodž. Janinos Dešrytės).

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Interneto svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.