Categories: General
      Date: Jan  5, 2016
     Title: „PAVASARĮ PAUKŠČIAI Į TĖVIŠKĘ GRĮŽTA, O MES AR SUGRĮŠIM KADA...?“

Gegužės mėnesį visoje Lietuvoje minint Didžiąją 1948-ųjų metų tremtį, Kauno IX forto muziejuje organizuotas renginys „Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta, o mes ar sugrįšim kada...?“, skirtas 1948-1949 m. trėmimo į Igarką metu mirusiems vaikams ir mamoms atminti. Renginio metu su drąsia viltimi sugiedotas Igarkos tremtinių himnas „Tėvyne“ (žodž. Janinos Dešrytės).Gegužės mėnesį visoje Lietuvoje minint Didžiąją 1948-ųjų metų tremtį, Kauno IX forto muziejuje organizuotas renginys „Pavasarį paukščiai į tėviškę grįžta, o mes ar sugrįšim kada...?“, skirtas 1948-1949 m. trėmimo į Igarką metu mirusiems vaikams ir mamoms atminti. Renginio metu su drąsia viltimi sugiedotas Igarkos tremtinių himnas „Tėvyne“ (žodž. Janinos Dešrytės).

Suvokiant šio istorinio laikotarpio reikšmę ir prasmę mums ir ateities kartoms, patirtą skausmą, neviltį ir viltį, atsidavimą šeimai, tėvynei, Kauno Šilainių Šv. Dvasios bažnyčios Monsinjoras Lionginas Vaičiulionis malda pakvietė visus prisiminti ir pagerbti tremtyje mirusius tremtinius.

Renginyje sveikinimo žodį tarė LR Seimo narė V. M. Čigriejienė, LPKTS pirmininkas G. Rutkauskas, Igarkos tremtinių brolijos pirmininkė A. Krinickienė. Kiekvienas iš jų pabrėžė istorinės atminties svarbą ir nepaprasto ryžto auką už savo tėvynę.  Kauno Generolo P. Plechavičiaus licėjaus moksleiviai susirinkusiems dovanojo meninę kompoziciją „Nevaikiška tremties pasaka“, kuri visus sužavėjo savo tikrumu ir jaunosios kartos sugebėjimu įsigilinti į istorines tremties detales meniškai jas perteikiant. Licėjaus ansamblis „Kadetai“ (vadovė Laura Šimaitytė-Valaitienė) dainomis suvirpino ne vieno renginyje dalyvavusio tremtinio širdį. Prasminga ir tai, jog renginio metu skambėjo ne tik eilės, dainos, tačiau vyko ir diskusija apie moters (motinos) vaidmenį tremtyje ir šiandieninėje visuomenėje, kur pranešimus parengė, skaitė ir diskutavo VDU doc. dr. N. Liobikienė, VU doc. dr. B. Grebliauskienė, LSMU dr. A. Rimaitė, VDU prof. N. Večkienė, įžvalgomis dalinosi Igarkos tremtinių brolijos pirmininkė A. Krinickienė bei buvusi politinė kalinė O. M. Gražulienė.

Šio viltingo renginio kulminacija tapo Kauno Panemunės senelių namų Krizių centro asmenims, nukentėjusiems nuo sovietinės okupacijos, tremtinių ansamblio „Kauno senjorai“ (vadovė L. Kelertienė) muzikinis pasirodymas pagal J. Biliūno apsakymą „Laimės žiburys“.

Nepaprastai džiugu, kad tremtį menantys renginiai kasmet suburia nemažą dalį buvusių tremtinių, kuriems svarbu, kad jų išgyventa praeitis išliktų gyva ne tik jų prisiminimuose, tačiau ir jaunosios kartos atmintyje, dainose, eilėse.