Семинар

Рекомендации и план:

"Europos nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerosios praktikos vadovas".
(на литовском языке, .pdf)

"Guide to European Best Practice of Oral History of Nazism and Stalinism".
(на английском языке, .pdf)

"Руководство хорошей практики по сбору, хранению и использованию устной истории жертв нацизма и сталинизма в Европе".
(на русском языке, .pdf)
"LGGRTC žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerinimas. Rekomendacijos ir priemonių planas".
(на литовском языке, .pdf)

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Interneto svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.